Ťažba strkopiesku

Naša spoločnosť disponuje banským oprávnením vydané obvodným Banským úradom v Bratislave, na základe ktorého sme oprávnení vykonávať banskú činnosť na povrchu v zmysle § 2 písm.b) až e) ag) zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

Disponujeme niekoľkými ložiskami, ktoré majú potenciálne využitie štrkopieskov ako netriedeného materiálu pre stavebné použitie, tiež však pre ďalšie zhodnotenie na štrkové frakcie, vhodné ako kvalitné zložky betónov, alebo na výrobu betónových prefabrikátov.