Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Odpadová činnosť

Odpadová činnosť

Ťažba štrkopieskov

Ťažba štrkopieskov
viac ako
30000 metrov
vystavaných ciest
viac ako
6000 ton
zlikvidovaného odpadu
viac ako
80000 ton
vytaženého štrkopiesku

O spoločnosti

Spoločnosť LS a.s. funguje od roku 1995 a zastrešuje viacero firiem, ktorých hlavným odborom je realizácia stavieb. Predovšetkým prípravné práce k realizácii stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmeny, dokončovacie stavebné práce.

LS a.s. sa už dlhodobo zaoberá aj zberom a separáciou odpadov.

Hlavným cieľom je identifikovať odpady a navrhnúť spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby.